KROK 1. Wypełnij wniosek kredytowy lub zadzwoń na infolinię - 509 915 035

Po wybraniu przez klienta towaru, wypełnij wniosek on-line, który znajduje się poniżej.
Po uzupełnieniu prawidłowo wszystkich pól kliknij: "Wyślij wniosek do weryfikacji".
Pojawi się strona z informacją o poprawnym wysłaniu. Otrzymasz również informację o dalszych krokach.
Możesz też przedyktować nam dane telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 509 915 035

KROK 2. Poczekaj na kontakt konsultanta

W ciągu najbliższych kilku minut oddzwoni konsultant informując Cię o decyzji kredytowej.
Jeżeli decyzja jest pozytywna po chwili otrzymasz gotową umowę kredytową wraz z harmonogramem spłat,
na wskazany przez Ciebie adres mailowy.
Wydrukuj umowę kredytową i podpisz ją z klientem (umowa to zaledwie 3 strony).

KROK 3. Podpisz umowę kredytową

We wskazanych miejscach poproś klienta o złożenie czytelnego podpisu.
W miejscu przeznaczonym dla sprzedawcy podpisuje się czytelnie właściciel lub pracownik firmy wraz z pieczęcią.
Wręcz jedną kopię klientowi wraz z harmonogramem spłat, druga jest przeznaczona dla Banku.
Poinformuj nas o podpisanej umowie.

KROK 4. Wydanie towaru / Przelew środków

Po podpisaniu umowy z klientem, przeskanuj nam podpisaną umowę i możesz bezpiecznie wydać towar.
Srodki za towar zostaną przelane na Twoje konto w ciągu max. 24 godzin od podpisania umowy!!!
W najbliższym czasie wyślij do nas umowę kredytową, lub nasz przedstawiciel odbierze umowę osobiście.
Wypełnij wniosek on-line
Nazwa firmy / sklepu* Miejscowość lub ID:*
telefon kontaktowy* adres e-mail*
Podaj nazwę towaru / instalacji,
którą Bank skredytuje na raty:*
Cena towaru / instalacji
(Podaj całą kwotę):*
Wpłata własna Klienta
(np. zadatek, zaliczka itp.):
Minimalna ilość rat: * Dzień spłaty raty:*
(którego dnia chcesz płacić ratę)
Nazwisko:* Imię:*
Nazwisko rodowe matki:* Wykształcenie:*
Seria i numer dowodu osobistego:* Pesel:*
Data wydania dowodu osobistego:* Data ważności dowodu osobistego:*
Dzieci na utrzymaniu (do 18 lat)?:* Stan Cywilny:*
Miejscowość:* Kod pocztowy (xx-xxx):*
Ulica:* Numer budynku / lokalu:*
Rodzaj zajmowanego lokalu*: Województwo:
Numer telefonu*: Dodatkowy telefon:
Adres e-mail: Adres Korespondencyjny*:
Rodzaj zatrudnienia:* Nazwa Firmy:*
Miejscowość:* Kod pocztowy (xx-xxx):*
Ulica:* Numer budynku / lokalu:*
Województwo: Branża:
Numer telefonu*: Dodatkowy telefon:
NIP zakładu pracy:* Dochód:*
Wartość:* Zaświadczenie o zarobkach:*
W tym miejscu wpisz swoje uwagi: jeżeli chcesz nam coœ przekazać
opisz tutaj szczegółowo.
(Nie ingeruj w to pole!):
Wysyłając niniejszy formularz zgłoszeniowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu kredytowego za pośrednictwem Prestiż Finanse M. Sałaciński, K. Sałacińska Sp.J. w firmach i bankach z którymi Prestiż Finanse M. Sałaciński, K. Sałacińska Sp.J. współpracuje, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Prestiż Finanse M. Sałaciński, K. Sałacińska Sp.J z siedzibą w Częstochowie przy ul. Radomskiej 43A za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Prestiż Finanse M. Sałaciński, K. Sałacińska Sp.J. głosowych lub wizualnych, w tym tekstowych (np. SMS, MMS, e-mali) informacji marketingowych Banku przy użyciu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego i automatycznych systemów wywołujących (m.in. telefon) w rozumieniu art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.
W związku z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38D i potwierdzam otrzymanie informacji, że: 1. administratorem podanych przeze mnie dobrowolnie danych jest Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38D, 2. zebrane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w Prawie bankowym, 3. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawidłowe.