EKO RATY w Alior BankuPan_Alior


Eko Raty to kredyt ratalny dla osób fizycznych na sfinansowanie zakupu instalacji
związanych z ekologicznym pozyskiwaniem ciepła i energii.

 

Oferta skierowana jest do firm sprzedających instalacje ekologiczne,
celem nawiązania współpracy.

 

Przeznaczenie kredytu: kredyt ratalny na sfinansowanie zakupu instalacji ekologicznych.


Instalacje możliwe do skredytowania produktem EKO RATY:

 


Oferta Kredytowa pod EKO RATY:

 • EKO RATY (koszt od 0,4% do raty) – niska rata miesięczna !!!

 

Kwota kredytu brutto:

 • od 300 PLN do 60.000 PLN;

 

Okres kredytowania:

 • od 12 do 120 miesięcy;

 

Wymagana wpłata własna:

 • brak
Wzór umowy o współpracy
Regulamin udzielania kredytów

 

     ALIOR BANK NIE WYMAGA:EKO_RATY5

        • przedstawiania umowy zawartej z zakładem energetycznym,
        • przekazywania danych o wielkości produkcji energii elektrycznej,
        • przeprowadzania kontroli trwałości przedsięwzięcia,
        • dokumentów potwierdzających prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym,
        • zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych.

 

 

Możliwość podpisania umowy kredytowej w :

 • domu klienta – Kredyt bez wychodzenia z domu !!!
 • w siedzibie sprzedawcy/instalatora

 

Wymagane dokumenty do uruchomienia:

 • dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej klienta
 • podpisane przez klienta:
 • wniosek kredytowy
 • umowa o kredyt ratalny

 

Sposób wypłaty kredytu :

 • bezgotówkowo,
 • na konto sprzedawcy/instalatora,
 • na podstawie umowy kredytowej zawartej przez klienta!!!

 

Sprzedaż ratalna Eko Raty – Proces internetowy

Zamieszczacie Państwo na stronie www lub aukcji (np. Allegro lub na własnej stronie internetowej) baner,
który bezpośrednio przekieruje klienta do formularza ratalnego. 

– formularz pod adresem: https://www.raty-online.pl/raty/form_ekoraty/ ;
– bannery również do pobrania pod adresem: https://www.raty-online.pl/logo/ .

Przykład bannera na stronie www:

JAK TO DZIAŁA? – Procedura zakupu przez Internet

KROK 1- Wybranie towaru – wypełnienie wniosku kredytowego.
Po kliknięciu na banner na stronie www sklepu / sprzedawcy lub aukcji (np. allegro) klient wypełnia wniosek on-line. Po uzupełnieniu prawidłowo wszystkich pól klika: wyślij wniosek.
Pojawi się strona z informacją o poprawnym wysłaniu. Klient otrzyma również informację o dalszych krokach.

 

KROK 2 – Kontakt konsultanta.
Wraz z pozytywną decyzją kredytową zadzwoni do klienta konsultant. Uzgodni warunki kredytu i wysokość raty oraz poinformuje go o wymaganych dokumentach niezbędnych do otrzymania kredytu. Klient potwierdza zakup towaru – jeżeli jest to aukcja internetowa – licytuje ją przez opcję: “kup teraz”.

 

KROK 3 – Podpisanie umowy kredytowej.
W ustalonym wspólnie terminie niezwłocznie wyślemy do klienta dwa egzemplarze umowy kredytu wraz z blankietami spłat za pośrednictwem firmy kurierskiej. Klient podpisuje czytelnie umowę kredytową w obecności kuriera i dołącza wymagane dokumenty do umowy kredytowej.

 

KROK 4 – Dostawa towaru – przelew środków na konto sprzedawcy.
Po otrzymaniu podpisanej umowy kredytowej i pozytywnej weryfikacji dokumentów, powiadomimy sklep
o możliwości realizacji zamówienia towaru. Sklep kontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia dostawy
zakupionego towaru. Bank przelewa środki na konto sprzedawcy.


___________________________

Akceptowane źródła dochodów:

 • Dowód osobisty

ORAZ:

 • zaświadczenie z Zakładu pracy o zatrudnieniu i średnim miesięcznym dochodzie netto za ostatnie 3 miesiące

lub:

 • aktualna umowa o pracę
 • wyciąg z rachunku bankowego Klienta potwierdzający wysokość otrzymywanych dochodów przez okres ostatnich 3 miesięcy

lub:

 • wyciąg z rachunku bankowego Klienta potwierdzający wysokość otrzymywanych dochodów przez okres ostatnich 3 miesięcy

lub:

 • aktualna umowa o pracę
 • druki ZUS RMUA lub paski płacowe potwierdzający wysokość otrzymywanych dochodów przez okres ostatnich 3 miesięcy

lub:

 • aktualna umowa o pracę
 • kopia PIT-11 lub PIT -40 za poprzedni rok, o ile wniosek o kredyt został złożony w pierwszym kwartale roku
 • Dowód osobisty
 • legitymacja emeryta – rencisty

oraz:

 • decyzja o przyznaniu świadczenia

lub:

 • ostatnia waloryzacja

lub:

 • ostatni odcinek/przekaz pocztowy emerytury

lub:

 • wyciąg z osobistego rachunku bankowego zawierającego wpływ świadczenia

lub:

 • zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości emerytury
 • Dowód osobistylegitymacja emeryta – rencisty
 • decyzja o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy – dokument potwierdzający czas przyznania renty

ORAZ:

 • ostatnia waloryzacja

lub:

 • ostatni odcinek/przekaz pocztowy renty

lub:

 • wyciąg z rachunku bankowego zawierającego wpływ świadczenia

lub:

 • zaświadczenie z ZUS o okresie i wysokości przyznanego świadczenia
 • Dowód osobisty

ORAZ:

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego i braku zaległości podatkowych (podatek rolny)

lub:

 • nakaz płatniczy/decyzję ustalającą wysokość podatku rolnego z datą wystawienia nie straszą niż trzy miesiące. Jeżeli data wystawienia nakazu płatniczego/decyzji jest starsza niż trzy miesiące do dokumentu należy dołączyć dodatkowo dowód wpłaty podatku za ostatni kwartał, nie starszy niż trzy miesiące
 • w przypadku dzierżawy gospodarstwa rolnego umowa dzierżawy na okres co najmniej kolejnych 6 miesięcy

W celu udokumentowania wyższego dochodu Kredytobiorca może przedstawić dodatkowo faktury/rachunki za sprzedaż produktów rolnych (należy przedstawić faktury z całego roku jeśli są to produkty sezonowe, natomiast z 3 ostatnich miesięcy, jeśli są to produkty niesezonowe).

 • Dowód osobisty
 • decyzja o nadaniu NIP

ORAZ:

 • dowody wpłat podatku do Urzędu Skarbowego za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu

lub:

 • wyciąg z rachunku bankowego zawierający wpłaty podatku za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu – dochód liczymy przyjmując kwotę podatku jako 19 % dochodu

lub:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu

lub:

 • Księga Przychodów i Rozchodów za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu,
 • trzy ostatnie dowody opłat podatku (dokument lub wyciąg z rachunku bankowego) – dochód i podatek liczymy na podstawie danych z KPiR
 • Dowód osobisty
 • Wydruk z CEIDG,
 • decyzja o nadaniu NIP.

ORAZ:

Pełna Księgowość

 • rachunek zysków i strat narastająco za rok bieżący

lub:

 • formularz F-01 za rok poprzedni oraz bieżący okres

lub:

 • statystyczne sprawozdanie finansowe F02 za ostatni zamknięty rok – o ile wniosek o kredyt został złożony w pierwszym kwartale roku

lub:

 • PIT36/36L wraz z PIT – B za poprzedni rok podatkowy z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym – o ile wniosek o kredyt został złożony w pierwszym kwartale roku

lub:

 • bilans za bieżący okres

Księga Przychodów i Rozchodów:

 • dowody wpłat podatku do Urzędu Skarbowego za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu

lub:

 • wyciąg z rachunku bankowego zawierający wpłaty podatku za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu – dochód liczymy przyjmując kwotę podatku jako 19% dochodu

lub:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu

lub:

 • Księga Przychodów i Rozchodów za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu i dowody opłat podatku (dokument lub wyciąg z rachunku bankowego) – dochód i podatek liczymy na podstawie danych z KPiR

Podatek liniowy – Księga Przychodów i Rozchodów:

 • dowody wpłat podatku do Urzędu Skarbowego za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu lub wyciąg z rachunku bankowego zawierający wpłaty podatku za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu – dochód liczymy przyjmując kwotę podatku jako 19% dochodu

lub:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu

lub:

 • Księga Przychodów i Rozchodów za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu i trzy ostatnie dowody opłat podatku (dokument lub wyciąg z rachunku bankowego) – dochód i podatek liczymy na podstawie danych z KPiR

Ryczałt

 • dowody wpłat podatku do Urzędu Skarbowego za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu lub wyciąg z rachunku bankowego zawierający wpłaty podatku za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu

Karta podatkowa

 • decyzja o wymiarze karty podatkowej na dany rok,
 • świadczenie o wysokości średniomiesięcznego dochodu z 3 miesięcy poprzedzających wnioskowanie o udzielenie kredytu,

 

Skontaktuj się z nami – odpowiemy na wszystkie pytania !!!

Skontaktuj się z przedstawicielem, przyjdź do biura obsługi, wyślij e-mail,
lub po prostu do nas zadzwoń – my skontaktujemy się z Państwem !!!

Ratalka.pl– Obsługa Ratalna Sklepów
42-700 Lubliniec, Plac Konrada Mańki 7/4
(Rynek – Dom Rzemiosła)
tel. 509 915 035
e-mail: biuro@ratalka.pl


 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!


FAQ – Ciekawe Artykuły:

Co to jest rekuperator ?

Rekuperator – zwany sercem systemu rekuperacji – to urządzenie stosowane w systemie wentylacyjnym z wymiennikiem ciepła. Stanowi nowy standard w dziedzinie budowania i projektowania współczesnych domów, szczególnie pasywnych i energooszczędnych w których rekuperacja jest wykorzystana bezwzględnie. Większość ludzi myli rekuperację z recyrkulacją, która wiąże się z odzyskiem ciepła związanym z zawracaniem ciepłego powietrza do pomieszczeń. Rekuperator to wymiennik ciepła ( odzyskuje ciepło z powierza wywiewanego). Powietrze napływające do pomieszczeń w domu ogrzewane jest bez innych wkładów energii. Urządzenie to skonstruowane jest w sposób wymuszający przepływ powietrza zimnego zewnętrznego w sąsiedztwie ze strumieniem powietrza ciepłego, wywiewanego z pomieszczenia tzw. zużytego. Przekazanie temperatury przypomina odzysk wilgoci z powietrza które jest wywiewane, strumienie powietrza oddzielone są od siebie cienką płytą, i płyną obok siebie (nie mieszając się) w ten sposób dochodzi do przekazania temperatury. Wyróżniamy: rekuperator przeciwprądowy spiralny lub prosty, z wymiennikiem obrotowym i krzyżowym.

Dlaczego właśnie rekuperacja i rekuperator ?

Kontrolowanie procesu wentylacji wew. domu i dostosowywanie jej intensywności do potrzeb jest to zupełnie nowa jakość, w obecnym czasie niedostępna dla wentylacji grawitacyjnej (warto podkreślić zasadniczą różnicę pomiędzy rekuperacją a wentylacją) ma podstawowe znaczenie rekuperatora to zapewnienie wymiany powietrza wewnątrz budynku ze zużytego na świeże. Najważniejszą funkcją jest centralna wentylacyjna nawiewno-wywiewna służąca wymianie powietrza z odzyskiem ciepła.
Co zyskujemy dzięki niemu ?

Przede wszystkim czystsze powietrza nawiewane bezpośrednio do pomieszczeń, ( rekuperatory wyposażone w specjalne filtry specjalne węglowe i jonizatory powietrza( a także filtry dla alergików) które zatrzymują zanieczyszczenia.
Główną zaleta to dzysk ciepła na poziomie nawet 96%, który wymiernie przekłada się na niższe koszty ogrzewania domu nawet o 45%! Reasumując świeże powietrze, które dociera do pomieszczenia które jest podgrzewane powietrzem, jest wywiewane. Tym samym układ grzewczy zasila wówczas minimalną amplitudę temperatur między nawiewaną z anemostatów wartością np. 18° Celsjusza a 20° Celsjusza przypuszczaną przez mieszkańców i potrzebnej od układu grzewczego. Rekuperator jest sposobem dającym przewagę nad typowymi metodami wentylacji, dlatego, że samodzielnie od wszelkich warunków panujących na zewnątrz zapewnia skuteczną i efektywną wymianę powietrza. Rekuperacja zapewnia odzysk ciepła przy wentylacji grawitacyjnej lub innej metodzie bez zastosowanego zamiennika ciepła jest ono definitywnie utracone.


KOLEKTORY SŁONECZNE czyli tzw. SOLARY

Kolektor słoneczny zamienia energię pozyskaną z promieniowania słonecznego na ciepło. Promienie słoneczne nagrzewają kolektor, który przetwarza je na energię cieplną (nośnikiem może być gaz lub ciecz). Kolektory najczęściej wykorzystywane są do podgrzewania wody, wspomagania centralnego ogrzewania i chłodzenia budynków.

Można wyróżnić następujące rodzaje kolektorów:

 • płaskie,
 • gazowe,
 • cieczowe,
 • dwufazowe,
 • specjalne,
 • skupiające,
 • płaskie próżniowe i próżniowo – rurowe.

Zadaniem obiegu solarnego jest doprowadzenie ciepła z kolektorów do zasobnika, w którym będzie ono magazynowane.
Obieg solarny złożony jest z kolektorów, solarnego zestawu pompowego, przewodów rurowych oraz urządzeń, które zapewniają bezpieczeństwo działania zasobnikowego wymiennika ciepła i instalacji.

Energooszczędność i wysoka sprawność pracy kolektorów zależy przede wszystkim od ustawienia ich w stosunku do stron świata – najbardziej wydajne są urządzenia zwrócone w stronę południową na wysokości minimum 3 metrów nad gruntem. Takie ustawienie sprawi, że solary będą dobrze nasłonecznione i mniej narażone na uszkodzenia bądź zabrudzenia. Urządzenia najczęściej montuje się na dachu, w dachu na ścianie budynku lub jako wolno stojące.
Najpopularniejsze jest montowanie kolektorów na dachu, ponieważ w ten sposób możemy zainstalować praktycznie każdy typ kolektora, również po zakończeniu budowy. Należy tylko podczas pokrywania dachu zamontować odpowiednie uchwyty dachowe i wyprowadzić przewody rurowe. Zaletą takiego rozwiązania jest krótszy czas montażu, niższa cena oraz brak konieczności wydzielenia części działki na kolektor.

Przewiduje się, że liczba domów korzystających z kolektorów słonecznych w kolejnych latach będzie stale wzrastać. Głównym tego powodem będzie wzrost cen za energię oraz obniżające się ceny samych instalacji solarnych. W ciągu roku rodzina składająca się z 4 członków może zaoszczędzić nawet 1500 zł na kosztach ogrzewania wody. Dokładne obliczenia są jednak zależne od tego jaka instalacja zastępowana jest przez kolektory słoneczne. Kiedy domostwo ma dostęp do sieci ciepłowniczej oszczędności mogą wynieść poniżej 1000 zł natomiast w przypadku osób opalających drewnem nawet 2000 – 3000 zł.

Wyjątkowo prosta budowa (praktycznie brak części ruchomych) oraz wysoka odporność na czynniki zewnętrzne prowadzą do tego, że zamontowany kolektor słoneczny może działać nawet 25 lat bez żadnej awarii. Kolektory płaskie przynoszą oszczędność w miesiącach marzec – październik, natomiast kolektory próżniowe działają również w okresie zimowym. Dobrze wybrany kolektor pozwala na oszczędność od 55% do 70% wydatków związanych z ogrzaniem wody. W Polskim klimacie koszt zamontowania kolektorów zwraca się już po ok. 10 latach.

Najważniejszą zaletą kolektorów słonecznych jest fakt, że za darmo otrzymujemy ciepło jednocześnie nie wpływając negatywnie na środowisko. Kolektory w żaden sposób nie mają wpływu na florę, nie emitują dwutlenku węgla, ani żadnych substancji chemicznych. Urządzenia te również znacznie podwyższają wartość każdej nieruchomości, dlatego, że wszystkie koszty zostały już poniesione czyli przynoszą właścicielowi czysty zysk. Z kolektorem nie są związane żadne koszty utrzymania (eksploatacji), nie wymaga konserwacji oraz jest bezobsługowy.


TURBINY WIATROWE – WIATRAKI

Turbina wiatrowa (wiatrak) jest to urządzenie, które przetwarza energię kinetyczną pozyskiwaną z wiatru na energię mechaniczną turbiny, następnie ta energia zmieniana jest na prąd. Łopaty wirnika wprowadzane są w ruch obrotowy za sprawą ruchów mas powietrza. Samo „centrum” turbiny to gondola – to właśnie tam umieszczony jest generator, w którym powstaje energia elektryczna. W gondoli znajdują się również: transformator, łożyska, hamulec oraz układy smarowania. Mylnie nazywana jest elektrownią wiatrową – turbina stanowi natomiast jej zasadniczy element.

Turbiny dzieli się ze względu na ustawienia osi wirnika na:

 • turbiny o pionowej osi obrotu,
 • turbiny śmigłowe o poziomej osi obrotu,
 • turbiny dyfuzorowe.

Dzięki turbinie wiatrowej z wiatru uzyskujemy prąd. Taka turbina jest nieodłącznym elementem każdego wiatraka. Wirnik obraca się dzięki łopatom (śmigła) poruszanym przez wiatr. Podczas procesu opór tworzący się na transformatorze pozwala na zamianę energii kinetycznej w elektryczną. Podpięty bezpośrednio do sieci elektrycznej (bądź akumulatora) wiatrak oddaję całą wyprodukowaną energię.

Wirnik obraca się najczęściej z prędkością 15-20 obrotów na minutę. Typowy generator asynchroniczny wytwarza energię przy prędkości ponad 1500 obrotów na minutę. W wirniku umieszczony jest specjalny mechanizm, który pozwala na ustawienie kąta nachylenia łopat. Gondola musi obracać się o 360 stopni, tak by zawsze była możliwość ustawienia jej pod wiatr. Dzięki przekładni zębatej zainstalowanej w silniku na szczycie wierzy gondolę można obracać.

Przeciętna siła wiatru w Polsce jest wystarczająca by elektrownie wiatrowe mogły swobodnie działać i spełniały swoje zadania. Warunki atmosferyczne w naszym kraju pozwalają pozyskiwać turbinom energię przez ok. 90% dni w trakcie całego roku. By poruszyć łopaty zazwyczaj potrzebny jest wiatr o prędkości ok. 2m/s. Elektrownia wiatrowa wytwarza energię w momencie, gdy prędkość wiatru mieści się w przedziale od 5 do 100 km/h.

Co do zasady wieże wolnostojące montuje się w odległości większej niż 500 m od zamieszkałych budynków. Co ciekawe, wiatraki o mocy nominalnej 500W do 1kW można montować na dachach czy ogrodzeniach. Takie wiatraki często montuje się bez pozwolenia – jest ono wymagane tylko wtedy, gdy moc turbiny przekracza wartość ustaloną w ustawie.

Wiatraki małej mocy działają ok. 15 – 20 lat bez konieczności dokonywania napraw. Wieże mogą być używane nawet 40 lat – po ok. 20 latach wymienia się jedynie turbinę. Produkty te są objęte zazwyczaj gwarancją na okres 5 – 10 lat, co świadczy o zaufaniu jakie producenci mają do swoich produktów.

Wiatraki są przyjazne dla środowiska, lepsze niż np. spalanie ropy czy węgla, nie wymagają stałego dostarczania surowców i nie powodują emisji CO2. Elektrownie wiatrowe nie wpływają w żaden sposób na skład powietrza i są w pełni neutralne chemicznie.
Turbiny wiatrowe nie przegrzewają się i nie zacierają dlatego nie muszą być odłączane, są przystosowane do działania stałego. Wiatraki są całkowicie bezpiecznie – ptaki błyskawicznie uczą się je omijać. W odpowiedniej odległości hałas łopat jest praktycznie w ogóle niesłyszalny dla ucha – elektrownie wiatrowe w żaden sposób nie wpływają na stan naszego zdrowia
Nowoczesne elektrownie wiatrowe powstające w dzisiejszych czasach są odpowiednikami starych drewnianych wiatraków stosowanych przez ludzkość od lat.

Przewiduje się, że ceny energii pochodzącej z wiatru oraz paliw kopalnych w najbliższym czasie zrównają się ze względu na rosnące ceny surowców i postęp techniczny. Zwykle montaż wiatraka zwraca się po upłynięciu 9-15 lat.
Turbinę wiatrową warto połączyć z instalacjami OZE (np. kolektorami słonecznymi lub pompami ciepła. Takie użytkowanie może wpłynąć na obniżenie kosztów. Najmniejsze wiatraki możemy zakupić już za ok. 5000 zł. Jeśli nie jesteśmy w posiadaniu wystarczających funduszy by sfinansować zaplanowaną inwestycję zawsze można skorzystać z kredytu ratalnego.


FOTOWOLTAIKA

Fotowoltaika to inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego polegającego na powstawaniu siły elektromotorycznej w ciele stałym pod wpływem promieniowania świetlnego.

Fotowoltaika jest bardzo ekologicznym i praktycznym rozwiązaniem, gdyż promieniowanie słoneczne jest niemalże wszędzie osiągalne. Mimo stosunkowo wysokich kosztów wiele osób decyduje się na zakup paneli fotowoltaicznych, gdyż od momentu uruchomienia instalacji otrzymuje się darmowy prąd na ok. 25 lat (średni okres gwarancji), przy średnim użytkowaniu prądu zakup fotowoltaiki zwraca się po ok. 9-10 latach.

Wiele osób decydujących się na zakup paneli kieruje się takimi powodami jak:

 • niezależność energetyczna
 • możliwość zarabiania poprzez sprzedaż nadwyżki energii do sieci
 • ochrona środowiska, gdyż Fotowoltaika nie emituje CO2 ani żadnych innych substancji szkodzących zdrowiu
 • oszczędność

Ogniwa fotowoltaiczne działają w następujący sposób:

Foton, czyli minimalna jednostka światła, padając na ogniwo fotowoltaiczne zostaje pochłaniany przez krzem wybijając ze swojej pozycji elektron i zmuszając go tym samym do ruchu czyli przepływu prądu elektrycznego. Stosując złącza półprzewodnikowe p-n osiągalne jest połączenie tego procesu z krążeniem elektronów w sieci energetycznej. Ogniwa fotowoltaiczne działają zatem odwrotnie do kolektorów słonecznych, produkujących ciepło.

Panele fotowoltaiczne montuje się głównie na dachach, bądź gruncie pamiętając o maksymalnym wykorzystaniu nasłonecznienia, stąd najczęstszym rozwiązaniem są dachy skierowane na południe.

Ogniwa fotowoltaiczne dostępne na rynku to w 85% ogniwa krzemowe:

 • Ogniwa monokrystaliczne-wytworzone z 1 kryształu krzemu, są drogie, ich sprawność to 18-22%, mają ciemny kolor
 • Ogniwa polikrystaliczne- wytworzone z wykrystalizowanego krzemu, ich sprawność to 14-18%, mają niebieski kolor
 • Ogniwa amorficzne- wykonane z amorficznego, niewykrystalizowanego bezpostaciowego krzemu, ich sprawność to 6-10%, są tanie, mają lekko bordowy kolor

Wyróżniamy także ogniwa tzw. drugiej generacji, a wśród nich:

 • Ogniwa CdTe – wytworzone wykorzystując półprzewodnikowy tellurek kadmu, ich sprawność to 10-12%, stosunkowo tanie do ich jakości, cały moduł wytworzony z 1 ogniwa
 • Ogniwa CIGS – wytworzone z mieszaniny półprzewodników, takich jak: ind, miedź, selen, gal, ich sprawność to 12-14%, tanie i wydajne, cały moduł stworzony z 1 ogniwa

Należy pamiętać, ze sprawność baterii słonecznej nie ma znaczenia w kwestii uzysku energii.
Najważniejszym parametrem jest moc instalacji, jaką chce się posiadać. Jeśli wybierze się panele fotowoltaiczne o wyższej sprawności , to instalacja będzie zajmować mniejszy obszar. W przypadku niższej sprawności instalacja zajmie większą powierzchnię.

Główny wpływ na rozbieżność w uzysku energii z różnych baterii słonecznych będzie zależał od temperatury i właściwości półprzewodnika, z jakiego zostały zrobione ogniwa w danej baterii.


POMPY CIEPŁA

Pompy ciepła są systemami ogrzewania budynków należącymi do jednych z najbardziej efektywnych i ekologicznych rozwiązań. Służą również do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła wykorzystują energię słoneczną zgromadzoną w ziemi, wodach gruntowych, powietrzu atmosferycznym oraz energię geotermalną. Są to dolne źródła ciepła. Dzięki pompie można zatem ogrzewać budynek i wodę użytkową oszczędzając energię i chroniąc środowisko naturalne.

Najczęstsze zastosowanie pomp ciepła to:

 • klimatyzacja pomieszczeń
 • przetwórstwo spożywcze
 • gospodarstwa domowe
 • podgrzewanie wody
 • ogrzewanie pomieszczeń ciepłem pobieranym z otoczenia.

Pompy ciepła mają dużą skuteczność przy niewielkiej różnicy temperatur, natomiast wraz ze wzrostem tej różnicy bardzo szybko ją tracą.

Wyróżniamy następujące rodzaje pomp ciepła: 

 • powietrzne (ASHP), gdzie źródło ciepła stanowi powietrze z zewnątrz
  • Pompa ciepła powietrze-powietrze, pobierająca ciepło z powietrza zewnętrznego i transportująca je do wewnątrz. Ma ona działanie odwrotne od klimatyzatorów. Ten rodzaj pomp jest najczęstszy i najtańszy.
  • Pompa ciepła powietrze-woda, pobierająca ciepło z powietrza zewnętrznego i transportująca je do obiegu grzewczego bądź domowych zbiorników wody gorącej, skąd służą do zasilania, kranów, pryszniców.
 • gruntowe (GSHP), gdzie źródło ciepła stanowi grunt.
  • Gruntowne pompy ciepła
   • Pompy gruntowo-powietrzne
   • Pompy glebowo-powietrzne
   • Pompy skalno-powietrzne
   • Pompy wodno-powietrzne
  • Gruntowo-wodne pompy ciepła
   • Pompy glebowo-wodne
   • Pompy skalno-wodne
   • Pompy wodno-wodne

Gruntowe, inaczej geotermalne pompy ciepła są bardziej efektywne od powietrznych, gdyż pobierają ciepło z gruntu bądź wód podziemnych, posiadające temperaturę względnie jednakową przez cały rok.

 • pompy na powietrze wylotowe (EAHP), gdzie źródło ciepła stanowi powietrze wylotowe z budynku, potrzebują mechanicznej wentylacji
  • Pompy wylotowe powietrzno-powietrzne
  • Pompy wylotowe powietrzno-wodne
 • wodne (WSHP), gdzie źródło ciepła stanowi woda płynąca
  • Pompy elektryczne
  • Pompy olejowe
  • Pompy gazowe

Pompy typu powietrze/woda ze względu na rodzaj konstrukcji można podzielić na 2 grupy: pompy typu monoblok oraz pompy typu split.

 • Pompy typu monoblok w 1 obudowie zawierają wszystkie elementy, tj. sprężarkę, parownik z wentylatorem, skraplacz, zawór rozprężny oraz pompę obiegową. Montuje się je przeważnie na zewnątrz obiektu.
 • Pompy typu split posiadają 2 jednostki, w których zawarte są części składowe, w jednostce wewnętrznej znajduje się skraplacz i pompa obiegowa c.o., w zewnętrznej natomiast wentylator, sprężarka, parownik i zawór rozprężny.

Pompa ciepła uzyskuje największą produktywność energetyczną w kombinacji z ogrzewaniem podłogowym, pracuje cicho, jest zupełnie automatyczna, nie wymaga przeglądów. Ponieważ nie wytwarza płomienia należy do najbardziej bezpiecznych rodzajów ogrzewania.