Sprzedaż bezpośrednia

Sprzedaż bezpośrednia jest jedną z najstarszych form transakcji detalicznych zawieranych w biznesie.
Polega ona na bezpośrednim dotarciu przez handlowca do ewentualnego klienta poprzez zorganizowaną prezentację produktu, która odbywa się najczęściej w miejscu jego zamieszkania. Produkt prezentuje się na żywo w czasie rozmowy.

Istotnym czynnikiem w tego typu sprzedaży jest stały kontakt z konsumentem mający na celu zdobycie i utrzymanie lojalnego klienta.
Aby sprzedaż bezpośrednia była skuteczna należy spersonalizować klienta np. poprzez analizę potrzeb mającą na celu uzyskanie wiedzy na temat zarówno ogólnej sytuacji konsumenta jak i jego pragnień czy oczekiwań.

Osoba, która chce zakupić produkt powinna widzieć w przedstawicielu handlowym doradcę, który potrafi odpowiedzieć na każde pytanie, znać zarówno zalety jak i wady oferowanego produktu.
W sprzedaży bezpośredniej bardzo istotna jest prezentacja, podczas której osoba ją prowadząca swoim zachowaniem powinna wzbudzić w odbiorcach poczucie zaufania, utworzyć więź z klientem.

Ogromną korzyścią dla konsumentów w takiej sprzedaży jest wygoda związana z dostawą zakupów do domu oraz prestiż posiadania produktu, którego nie można zakupić nigdzie indziej.