knf3


Zgodnie z nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim, która weszła w życie 22 lipca 2017 roku, pośrednicy kredytowi (czyli również sklepy / firmy oferujący swoje towaru i usługi na raty), mają obowiązek uzyskania wpisu do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) do 21 stycznia 2018 roku.

Jak dokonać wpisu firmy do rejestru KNF? – Pośrednictwo finansowe

 1. Wydrukuj, uzupełnij i podpisz wniosek >> wniosek do pobrania
  .
 2. Przygotuj aktualny odpis ze strony CEIDG lub KRS
  CEIDG >> pobierz
  KRS >> pobierz
  .
 3. Pobierz zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności:
  w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego (koszt 30 zł)
  lub online (koszt 20 zł) >> pobierz
  .
 4. Wpłać 600 zł na rachunek: 21 1010 0068 6800 0000 0000 0012
  Tytuł wpłaty: “opłata za wpis do rejestru pośredników kredytowych
  W tytule podaj również nazwę firmy i NIP.
  .
 5. Pobierz i wydrukuj potwierdzenie przelewu.
  .
 6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – konieczne jest pisemne pełnomocnictwo do występowania przed KNF w sprawie ww. wniosku oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
  .
 7. Dokumenty w oryginale wyślij listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres:

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. nr 419
00-950 Warszawa


Ważne: prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa kredytu konsumenckiego bez uzyskania wpisu do rejestru pośredników kredytowych zagrożone jest grzywną do 100 000 zł (art. 59i. UOKK). 


Poniżej możecie Państwo zapoznać się z ważnymi informacjami, zamieszczonymi na stronie Komisji Nadzoru Finansowego: