Nowość na rynku sprzedaży ratalnej !!!zakupy na raty bez BIK

Pierwszy pozabankowy produkt umożliwiający zakupy na raty
dla osób niespełniających wymogów bankowych

Banki odmawiają Twoim klientom udzielenia kredytu ?
Nic straconego ! Sprzedawaj swoje produkty na RATY POZABANKOWE z nami !!!

 

ZAPRASZAMY SKLEPY DO WSPÓŁPRACY <kasa pożyczki

 • Pożyczka: od 200 – 5 000 zł
 • Okres spłaty: od 2 – 36 miesięcy
 • Wszystkie pożyczki: na OŚWIADCZENIE !!! 
 • Sporządzanie wnioskówNA DRUKACH RĘCZNYCH !!!
 • Wiek kredytobiorcy: od 2080 lat
  decyzja w 15 minut !

PROCES UDZIELANIA POŻYCZKI:

 

1. SPORZĄDZENIE WNIOSKU o POŻYCZKĘ:

Doradca Klienta w trakcie wizyty u Klienta identyfikuje go na podstawie dowodu osobistego,
a następnie sporządza papierowy wniosek o udzielenie pożyczki i przedkłada Klientowi do podpisu.

2. ZŁOŻENIE WNIOSKU o POŻYCZKĘ:

Doradca Klienta posiadając kompletny wniosek o pożyczkę kontaktuje się telefonicznie z INFOLINIĄ pod numerem dedykowanym wyłącznie Doradcom Klienta sprzedającym wnioski w modelu:

 • Doradca Klienta podaje pracownikowi unikalny kod identyfikacyjny.
 • Po zweryfikowaniu Doradcy Klienta, pracownik infolinii wprowadza do systemu dane Klienta
  uzupełnione przez Doradcę we wniosku o udzielenie pożyczki.
 • Po wprowadzeniu danych do systemu podejmowana jest automatyczna decyzja w czasie rzeczywistym, o czym pracownik informuje Doradcę w trakcie tej samej rozmowy telefonicznej.


AKCEPTACJA

Doradca wypełnia
umowę pożyczki


ODMOWA

Koniec procesu
brak oferty dla Klienta

 

3. SPORZĄDZENIE UMOWY POŻYCZKI I URUCHOMIENIE ŚRODKÓW:

 • Doradca Klienta wypełnia wszystkie niezbędne dane w umowie pożyczki. Umowa pożyczki jest sporządzana w dwóch wersjach na dokumencie samokopiującym.
 • Klient oraz Doradca Klienta podpisują oba egzemplarze umowy pożyczki.
 • Po podpisaniu przez Klienta umowy, Doradca kontaktuje się ponownie z infolinią informując, iż posiada podpisaną przez Klienta Umowę pożyczki.
 • Następuje uruchomienie środków dla Klienta, w formie określonej we wniosku o pożyczkę.
 • Klient otrzymuje komunikatem SMS informację o uruchomieniu pożyczki.

Cały proces od wypełnienia wniosku do uruchomienia środków
n
ajczęściej trwa nie dłużej niż 15 minut!


4. WYPŁATA ŚRODKÓW z POŻYCZKI:

Środki są wypłacane bezpłatnie, w jednej z trzech, zadeklarowanej przez Klienta form:

 • Przelew na konto Klienta – klient musi być właścicielem lub współwłaścicielem konta.
 • Wypłata w oddziale Banku PEKAO S.A.
 • Wypłata na poczcie czekiem GIRO. W przypadku wypłaty w oddziale banku PEKAO S.A. i placówce pocztowej Klient ma 5 dni na odbiór środków.

> Zawarcie umowy o współpracę: <

 

Dla firm już współpracujących z platformą: Ratalka.pl

1. Aby rozpocząć z nami współpracę, musicie Państwo otrzymać akredytację od operatora pożyczkowego.

W tym celu należy przesłać na nasz adres biuro@raty-online.pl wypełniony i czytelnie podpisany skan “wniosku weryfikacyjnego”, na podstawie którego zostaniecie Państwo zweryfikowani przez pożyczkodawcę i otrzymacie swój numer ID.


2. Po pozytywnej weryfikacji prześlemy do Państwa umowę współpracy i zaczynamy !!!

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dla nowych firm chcących podjąć współpracę z platformą: Ratalka.pl
(dodatkowo wraz z powyższym wnioskiem):

Ksero bądź skany:
Wpis działalności gospodarczej lub CEIDG / Aktualny wyciąg z KRS (w przypadku spółek – umowa spółki)
– NIP (jeżeli nie występuje w CEIDG)
– Regon (jeżeli nie występuje w CEIDG)
Umowa o prowadzenie rachunku firmowego lub wyciąg z konta potwierdzający prowadzenie rachunku
Dowód osobisty właścicieli firmy oraz osób upoważnionych do sporządzania i podpisywania umów kredytowych
– telefony:
stacjonarny lub/i komórkowy (potwierdzenie posiadania telefonu – umowa z operatorem lub opłacony rachunek)
– Zdjęcia siedziby / punktu sprzedaży
( z zewnątrz, wewnątrz lokalu oraz zdjęcia sprzedawanego towaru)

Przed podpisaniem umowy zostanie przeprowadzona wizja lokalna siedziby firmy przez pracownika terenowego.

oraz następujące informacje (w mailu):
– informacje o towarze, który będzie sprzedawany na raty
– Szacowany miesięczny obrót ratalny
– e-mail kontaktowy, telefon kontaktowy

Skontaktuj się z nami – odpowiemy na wszystkie pytania !!!

Skontaktuj się z przedstawicielem, przyjdź do biura obsługi, wyślij e-mail,
lub po prostu do nas zadzwoń – my skontaktujemy się z Państwem !!!

Ratalka.pl – Obsługa ratalna sklepów
42-700 Lubliniec, Plac Konrada Mańki 7 / 3
(Rynek – Dom Rzemiosła)
tel. 509 915 035
e-mail: biuro@ratalka.pl


Przykład reprezentatywny

Kwota 244,68 zł jest wysokością raty dla kwoty pożyczki o wartości 3 000 zł udzielonej na 24 miesiące, spłacane w równych ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem stałym w wysokości 10 % rocznie oraz opłatą operacyjną wnoszącą 2550,00 zł. Całkowity koszt pożyczki wynosi 2 871,67 zł. Całkowita kwota do spłaty 5 871,67 zł. RRSO dla przykładowej pożyczki wynosi 106,85%.

Minimalny okres spłaty kredytu to 3 miesiące, a maksymalny to 30 miesięcy.

Maksymalna rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 513,37%. Podana wartość odnosi się do przykładowej pożyczki 3 000 zł udzielonej na okres 3 miesięcy. Rata miesięczna dla takiej pożyczki wynosi 1 341,69 zł, całkowita kwota do spłaty to 4 024,98 zł.

___________________________

Akceptowane źródła dochodów:

 • Dowód osobisty

ORAZ:

 • zaświadczenie z Zakładu pracy o zatrudnieniu i średnim miesięcznym dochodzie netto za ostatnie 3 miesiące

lub:

 • aktualna umowa o pracę
 • wyciąg z rachunku bankowego Klienta potwierdzający wysokość otrzymywanych dochodów przez okres ostatnich 3 miesięcy

lub:

 • wyciąg z rachunku bankowego Klienta potwierdzający wysokość otrzymywanych dochodów przez okres ostatnich 3 miesięcy

lub:

 • aktualna umowa o pracę
 • druki ZUS RMUA lub paski płacowe potwierdzający wysokość otrzymywanych dochodów przez okres ostatnich 3 miesięcy

lub:

 • aktualna umowa o pracę
 • kopia PIT-11 lub PIT -40 za poprzedni rok, o ile wniosek o kredyt został złożony w pierwszym kwartale roku
 • Dowód osobisty
 • legitymacja emeryta – rencisty

oraz:

 • decyzja o przyznaniu świadczenia

lub:

 • ostatnia waloryzacja

lub:

 • ostatni odcinek/przekaz pocztowy emerytury

lub:

 • wyciąg z osobistego rachunku bankowego zawierającego wpływ świadczenia

lub:

 • zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości emerytury
 • Dowód osobistylegitymacja emeryta – rencisty
 • decyzja o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy – dokument potwierdzający czas przyznania renty

ORAZ:

 • ostatnia waloryzacja

lub:

 • ostatni odcinek/przekaz pocztowy renty

lub:

 • wyciąg z rachunku bankowego zawierającego wpływ świadczenia

lub:

 • zaświadczenie z ZUS o okresie i wysokości przyznanego świadczenia
 • Dowód osobisty

ORAZ:

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego i braku zaległości podatkowych (podatek rolny)

lub:

 • nakaz płatniczy/decyzję ustalającą wysokość podatku rolnego z datą wystawienia nie straszą niż trzy miesiące. Jeżeli data wystawienia nakazu płatniczego/decyzji jest starsza niż trzy miesiące do dokumentu należy dołączyć dodatkowo dowód wpłaty podatku za ostatni kwartał, nie starszy niż trzy miesiące
 • w przypadku dzierżawy gospodarstwa rolnego umowa dzierżawy na okres co najmniej kolejnych 6 miesięcy

W celu udokumentowania wyższego dochodu Kredytobiorca może przedstawić dodatkowo faktury/rachunki za sprzedaż produktów rolnych (należy przedstawić faktury z całego roku jeśli są to produkty sezonowe, natomiast z 3 ostatnich miesięcy, jeśli są to produkty niesezonowe).

 • Dowód osobisty
 • decyzja o nadaniu NIP

ORAZ:

 • dowody wpłat podatku do Urzędu Skarbowego za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu

lub:

 • wyciąg z rachunku bankowego zawierający wpłaty podatku za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu – dochód liczymy przyjmując kwotę podatku jako 19 % dochodu

lub:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu

lub:

 • Księga Przychodów i Rozchodów za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu,
 • trzy ostatnie dowody opłat podatku (dokument lub wyciąg z rachunku bankowego) – dochód i podatek liczymy na podstawie danych z KPiR
 • Dowód osobisty
 • Wydruk z CEIDG,
 • decyzja o nadaniu NIP.

ORAZ:

Pełna Księgowość

 • rachunek zysków i strat narastająco za rok bieżący

lub:

 • formularz F-01 za rok poprzedni oraz bieżący okres

lub:

 • statystyczne sprawozdanie finansowe F02 za ostatni zamknięty rok – o ile wniosek o kredyt został złożony w pierwszym kwartale roku

lub:

 • PIT36/36L wraz z PIT – B za poprzedni rok podatkowy z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym – o ile wniosek o kredyt został złożony w pierwszym kwartale roku

lub:

 • bilans za bieżący okres

Księga Przychodów i Rozchodów:

 • dowody wpłat podatku do Urzędu Skarbowego za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu

lub:

 • wyciąg z rachunku bankowego zawierający wpłaty podatku za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu – dochód liczymy przyjmując kwotę podatku jako 19% dochodu

lub:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu

lub:

 • Księga Przychodów i Rozchodów za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu i dowody opłat podatku (dokument lub wyciąg z rachunku bankowego) – dochód i podatek liczymy na podstawie danych z KPiR

Podatek liniowy – Księga Przychodów i Rozchodów:

 • dowody wpłat podatku do Urzędu Skarbowego za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu lub wyciąg z rachunku bankowego zawierający wpłaty podatku za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu – dochód liczymy przyjmując kwotę podatku jako 19% dochodu

lub:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu

lub:

 • Księga Przychodów i Rozchodów za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu i trzy ostatnie dowody opłat podatku (dokument lub wyciąg z rachunku bankowego) – dochód i podatek liczymy na podstawie danych z KPiR

Ryczałt

 • dowody wpłat podatku do Urzędu Skarbowego za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu lub wyciąg z rachunku bankowego zawierający wpłaty podatku za 3 ostatnie miesiące poprzedzające wnioskowanie o udzielenie kredytu

Karta podatkowa

 • decyzja o wymiarze karty podatkowej na dany rok,
 • świadczenie o wysokości średniomiesięcznego dochodu z 3 miesięcy poprzedzających wnioskowanie o udzielenie kredytu,

> ZAPRASZAMY SKLEPY DO WSPÓŁPRACY <

 

Przykład reprezentatywny
Kwota 244,68 zł jest wysokością raty dla kwoty pożyczki o wartości 3 000 zł udzielonej na 24 miesiące, spłacane w równych ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem stałym w wysokości 10 % rocznie oraz opłatą operacyjną wnoszącą 2550,00 zł. Całkowity koszt pożyczki wynosi 2 871,67 zł. Całkowita kwota do spłaty 5 871,67 zł. RRSO dla przykładowej pożyczki wynosi 106,85%.
Minimalny okres spłaty kredytu to 3 miesiące, a maksymalny to 30 miesięcy.
Maksymalna rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 513,37%. Podana wartość odnosi się do przykładowej pożyczki 3 000 zł udzielonej na okres 3 miesięcy. Rata miesięczna dla takiej pożyczki wynosi 1 341,69 zł, całkowita kwota do spłaty to 4 024,98 zł.