Współpraca – sprzedaż ratalna, zakupy na raty
w sklepach, 
bez konieczności rejestracji w KNF !

 

Jeżeli:

  • sprzedajesz swoje towary / usługi na raty sporadycznie,
    .
  • stawiasz na prostotę obsługi – obsługa wniosków kredytowych na telefon,
    .
  • nie masz powodu rejestrować się jako pośrednik finansowy,
    .
  • chcesz zaoszczędzić 600 zł.

 

Mamy dla Ciebie świetne rozwiązanie !!!

 

Dzięki naszej propozycji współpracy będziesz mógł nadal sprzedawać swoje towary na raty legalnie, bez konieczności rejestracji w KNF, oszczędzając tym samym czas i pieniądze !!!

Sprzedaż ratalna – współpraca na terenie całego kraju !!!


Jak to działa?

Zgłaszasz klienta chcącego kupić Twój towar na raty na naszą infolinię.

 

W ciągu kilku minut (po pozytywnej weryfikacji klienta) prześlemy Ci gotową umowę kredytową.

 

Po podpisaniu umowy przez klienta odsyłasz umowę wraz z fakturą za towar do naszego biura.

 

Weryfikujemy przesłane dokumenty i uruchamiamy przelew na twoje konto.

 


Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą propozycją współpracy,
zachęcamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na wszystkie pytania !

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:

Ratalka.pl– Obsługa Ratalna Sklepów
42-700 Lubliniec, Plac Konrada Mańki 7/3
(Rynek – Dom Rzemiosła)
tel. 509 915 035
e-mail: biuro@ratalka.pl

Działamy legalnie i zgodnie z prawem, na podstawie umowy agencyjnej zawartej bezpośrednio z bankiem !!!


Co to jest rejestr pośredników finansowych w KNF ?

Czy firma sprzedająca swoje towary na raty ( tzw. sprzedaż ratalna) powinna zarejestrować się w KNF i uzyskać wpis w rejestrze pośredników kredytowych?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim, wszyscy pośrednicy kredytowi (czyli również sklepy / firmy sprzedające swoje towaru i usługi na raty), mają obowiązek uzyskania wpisu do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) do 21 stycznia 2018 roku.

Dokonanie wpisu do rejestru wiąże się z kosztami ! – należy dokonać wpłaty na konto w wysokości 600 zł !

Prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży ratalnej po 21 stycznia 2018 r. bez uzyskania wpisu do rejestru KNF zagrożone jest grzywną do 100 000 zł (art. 59i. UOKK).

 

Więc czym jest sprzedaż ratalna według definicji z kodeksu cywilnego?

Kodeks cywilny określa sprzedaż na raty jako sprzedaż rzeczy ruchomych osobie fizycznej (czyli klientowi), w zakresie działalności przedsiębiorstwa, za kwotę płatną w określonych ratach, jeżeli według zawartej umowy zakupiony towar bądź usługa ma być wydana osobie kupującej przed całkowitym zapłaceniem ceny towaru / usługi.

Inaczej ujmując: sprzedaż ratalna to transakcja, gdzie sprzedający swój towar bądź usługę oczekuje całkowitą spłatę rat, gdyż dopiero po całkowitej spłacie wszystkich rat uzyskuje pełną zapłatę za sprzedany towar czy usługę.

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, do umów o kredyt konsumencki nie stosuje się przepisów rozdziału I działu IV tytułu XI księgi trzeciej kodeksu cywilnego, który reguluje zasady dokonywania sprzedaży na raty.

Znaczy to, że przy sprzedaży ratalnej nie stosuje się przepisów tej ustawy, z czego wynika, że przedsiębiorca umożliwiający sprzedaż na raty w rozumieniu kodeksu cywilnego nie musi z tego tytułu uzyskać wpisu do rejestru pośredników kredytowych.

 

Sprzedaż ratalna powiązana z kredytem ratalnym oferowanym przez np. bank klientowi na zakup towaru na raty

Ta kategoria obejmuje wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu lub usług, którzy dokonują czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt, z której zostanie sfinansowany zakup oferowanych przez nich towarów lub usług.

Zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy o kredycie konsumenckim pośrednikiem kredytowym jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, inny niż kredytodawca, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej uzyskuje korzyści majątkowe, w szczególności wynagrodzenie od konsumenta, dokonując czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt.

Innymi słowy mimo, że omawiana kategoria przedsiębiorców dokonuje czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy, to aby być uznanym za pośredników kredytowych muszą oni jeszcze uzyskać korzyść majątkową, w szczególności wynagrodzenie od klienta z tego tytułu.

Należy jednak odróżnić uzyskiwanie korzyści majątkowej od klienta (w tym wynagrodzenia) z tytułu podejmowanych czynności pośrednictwa kredytowego od ceny za towar czy usługę. W przypadku gdyby cena za oferowany towar/usługę obejmowała również korzyść majątkową/wynagrodzenie od konsumenta z tytułu czynności pośrednictwa kredytowego, to przedsiębiorca będzie zobligowany do uzyskania wpisu w rejestrze pośredników kredytowych.

 

Podsumowując powyższe:
1. Jeżeli przedsiębiorca, dokonując czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt, uzyskuje korzyść majątkową z tytułu zawarcia umowy kredytowej przez konsumenta (np. prowizję z tytułu zawarcia umowy kredytowej) to będzie zobligowany do uzyskania wpisu w rejestrze pośredników kredytowych.

2. Jeżeli przedsiębiorca, dokonując czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt, nie uzyskuje korzyści majątkowej z tytułu zawarcia umowy kredytowej przez konsumenta (np. klient płaci przedsiębiorcy cenę towaru ale przedsiębiorca nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia z tytułu zawartej przez klienta umowy o kredyt), to nie będzie zobligowany do uzyskania wpisu w rejestrze pośredników kredytowych.

Treść artykułu przygotowana na podstawie informacji, zawartych na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/posrednictwo_finansowe/rynek_posrednikow_kredytowych/pytania_i_odpowiedzi Data dostepu: 28-03-2018